Dreng med skolevægring består 9. klasses eksamen via skoletilbud

I artiklen, kan du læse om, hvordan et individuelt tilrettelagt skoletilbud hjalp en dreng til at bestå sin 9.klasses danskeksamen efter 4 års skolefravær.

Anders er 16 år, da kommunen henvender sig til Sokon. Det er nødvendigt at etablere et individuelt tilrettelagt tilbud, som kan tilgodese Anders udfordringer og behov. Anders har nemlig ikke været i skole de sidste fire år. Han har ADHD samt et hashmisbrug, som han har haft, siden han var 11 år gammel.

Fokus på at skabe gode erfaringer

I Sokons lokaler, begynder Anders at modtage undervisning. Anders har mange dårlige erfaringer med sig fra skolen, hvor han har oplevet det ene nederlag efter det andet. Dertil er han tydeligt mærket af sit flere-årige hashmisbrug, som gør det svært for ham at koncentrere sig.

Sokons lærer fokuserer på at skabe forudsætninger for, at Anders kan få en god oplevelse med skoletilbuddet. Han og Anders vælger derfor at fokusere på danskfaget, som er det fag, Anders har nemmest ved.

Fleksible rammer

Det er uoverskueligt for Anders at passe en fornuftig døgnrytme, og han kommer ofte meget sent i seng. Læreren vælger derfor at lægge undervisningen senere på dagen, så Anders kan være nogenlunde frisk til undervisningen.  Læreren vælger derudover at hente og bringe Anders, da han ellers ikke kan komme afsted. De fleksible rammer gør, at det lykkes Anders at deltage i undervisningen.

Tilpasset undervisning

Anders har store problemer med at koncentrere sig, og læreren er derfor optaget af, hvordan han kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt, så Anders kan følge med.

Han finder ud af, at Anders ikke kan koncentrere sig om opgaverne, hvis han får at vide, at han skal have undervisning fra et bestemt tidspunkt til et andet. Får han derimod at vide, hvilke opgaver han skal løse pr. gang, så er det nemmere for ham at komme igennem dem.

Hen ad vejen lykkes det på den måde at tilpasse undervisningen, så det passer til Anders’ behov og udfordringer.

Opfølgning til eksamen

Efter et års individuelt tilrettelagt undervisning er Anders klar til at gå til eksamen.

For at forhindre ham i at ryge hash natten forinden, overnatter han og læreren på et hotel.

Næste morgen bliver Anders ført til eksamen i både mundtlig og skriftlig dansk, og han består med en karakter over middel. Der er nu skabt grobund for, at Anders kan arbejde videre med at færdiggøre sin 9. klasses eksamen.