§91 vejlednings og opkvalificeringsforløb

SOKON tilbyder § 91 vejlednings – og opkvalificeringsforløb. Det overordnede mål med indsatsen er at støtte, motivere og vejlede borgere der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Der kan være forskellige forhold i borgerens liv, der opleves som en hindring i den beskæftigelsesrettede indsats som f.eks. misbrug, psykisk sygdom, tilknytning til det kriminelle miljø eller psykosociale problemstillinger.

Vejledning kan støtte borgeren i at håndtere de belastende forhold.

Vejledningen kan bl.a. omhandle:

  • Struktur i hverdagen, økonomihåndtering, netværk, kontakt til myndigheder mm.
  • Deltagelse i behandling.
  • Bisidning ved vigtige møder.
  • Generel støtte i sammenhænge som opleves belastende.
  • Støttende samtaler.

Parallelt med den personlige støtte, iværksættes kontakt til virksomheder eller uddannelsessteder.