Familieanalyse

Det er Sokons erfaring, at der er i mange af de familier vi arbejder med, har været iværksat mange indsatser og udredninger, fordi kompleksiteten i familien er så stor.

Sokon har på baggrund af denne erfaring udarbejdet en familieanalyse, som har til formål at få indsigt og forståelse for familiens udfordringer samlet og hver for sig, og afdække og sikre en så præcis vurdering af familiens ressourcer således at det er muligt at få iværksat den rette indsats i familien.

Målet er at skabe en mere sammenhængende og meningsgivende indsats, hvor der arbejdes aktivt med forældrene, og hvad familiens støttebehov måtte være fremadrettet.

Familieanalysen adskiller sig fra forældrekompetenceundersøgelsen på den måde, den afdækker flere muligheder og potentialer i familien, og kan således skabe nye perspektiver for hvad der skal til for at skabe udvikling og trivsel i familien, samt hvorvidt forældrene vil kunne mestre de opsatte mål.

I familieanalysen vil følgende blive belyst:

  • Hvilken støtte der har været i familien
  • Hvad der tidligere har været iværksat
  • Eventuelle udredninger
  • Hvilke ressourcer der er i familien, samlet og hver for sig
  • Hvilket samspil der er forældrene imellem
  • Hvilken forældrestil der dominerer familien
  • Om forældrene kan omsætte læring til praktisk forståelse og handling
  • Hvilke positioner hver familiemedlemmer har indbyrdes og hvilket betydning det har for samspillet i familien.

Med afsæt i rådgivers bekymring for familien, hjælper familieanalysen således med at skabe et overblik og forståelse for de muligheder og kompetencer, der kommer til udtryk i familiens dagligdag under konsulentens observationer i familien.

Analysen vil som udgangspunkt forløbe over fire til seks uger, med strukturerede og ustrukturerede observationer, hvor alt hvad der har været forsøgt sættes i perspektiv – eksempelvis børnefaglige undersøgelser, erklæringer fra børnepsykiatrisk afdeling, samtaler fra familiehuse, tidligere støtte etc.