Øvrige ydelser

§ 11 forløb

Vi tilbyder et afgrænset familiebehandlingsforløb, som forventes afsluttet indenfor en kort periode. Udgangspunktet er en afgrænset problematik af enten social eller psykisk karakter, som kommer til udtryk i familien eller i miljøet, der omgiver familien. Der planlægges typisk 10 individuelle samtaler alt efter problemstillingen af 1-1½ times varighed hver 14. dag.

Samspilsobservation

Samspilsobservationen har til formål at skabe afklaring og indsigt i familiens ressourcer. Observationsforløbet vil typisk vare 15-20 timer over fire uger, og kan suppleres med en psykologisk vurdering, hvis det ønskes.

Ungdomssanktionskoordinator

Et helhedsorienteret tilbud til kommuner, som ønsker bistand til opgaven vedrørende sanktionsdømte unge.

Ungdomssanktionen er et alternativ til ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig kriminalitet. Det er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i tre faser under tilsyn af de kommunale myndigheder.

§ 75 Støtteperson

I SOKON tilbyder vi at indgå i rollen som §75 støtteperson, fundamentet er et tillidsfuldt forhold mellem forældre og støtteperson.

§ 75 støttepersonen kan være samtalepartner om problemstillinger i forbindelse med anbringelsen, være lyttende og støtte forældrene så de oplever sig mødt med omsorg. Målet er at medvirke til at skabe ro omkring anbringelsen og styrke samarbejdet mellem anbringelsesstedet og forældrene. Ligeledes medvirke til at skabe forståelse for de problemstillinger der ligger til grund for beslutning om anbringelse af det enkelte barn.

Generelt at styrke forældrene til at deltage konstruktivt i samarbejdet ml. forældre, anbringelsessted og myndighed.

Forældrene kan f.eks. bruge støttepersonen til

  • at støtte forældrene i kontakten til barnet
  • at tale om de følelser der er forbundet med at være forældre til et anbragt barn
  • at tale om det praktiske omkring det at være forældre til et anbragt barn
  • at tale om, hvordan I som forældre kan forbedre de forhold, der førte til anbringelsen
  • at forberede og være bisidder i møder vedr. anbringelse
  • at gennemgå og sikre forståelse for de dokumenter der omhandler anbringelsen
  • at rådgive forældrene i forbindelse med samvær