Samvær

I SOKON tilbyder vi:

• Støttet samvær – konsulenten støtter og vejleder forældrene under samværet.

• Overvåget samvær – konsulentens rolle er observerende og samværet kan i særlige tilfælde afbrydes.

Samværet tilpasses ud fra mål i handleplanen.

Samvær kan f.eks. foregå i Sokons lokaler, i plejefamilien, hos forældrene eller i andre miljøer hvor det vurderes trygt for barnet at gennemføre samværet.

Rammen aftales ud fra en individuel vurdering i samarbejde med kommune og forældre.