Metoder og dokumentation

I SOKON er det essentielt at have fokus på den enkeltes og familiens ressourcer, og konsulenterne i SOKON repræsenterer en bred, alsidig og solid faglig erfaring.

Teoretisk tager vi afsæt i kendte og veldokumenterede metoder bl.a. Signs of Safety (SOS), Den Løsningsfokuserede Tilgang (LØFT), ICS, Low Arrousal og Systemisk/narrativ metode. Yderligere har vi igennem de senere år tilegnet os viden og indsigt i kognitiv behandling og traditionel kognitiv psykologi, i forhold til den metakognitive retning.

Metodisk tager vi afsæt i nøgleordene: identifikation, forståelse og håndtering for at understøtte forandring på bedst mulig vis.

Ved at identificere hvilken profil vi arbejder med, forstå vi hvad det er der er på spil for den enkelte. Ved at forstå hvad personen gør, kigger vi bag om adfærden/problemet og kan derved bedre håndtere og understøtte forandring. Vi mener, at ser vi bag om adfærden, skaber vi en forståelse for problemet og kan sætte en ramme som understøtter forandring.

Familier er forskellige og vi er optaget af at forældrene bevarer deres integritet, samtidig med at der skabes bevægelse, forandring og på sigt udvikling i forhold til de mål der er sat i familien.

Medarbejderne i Sokon bygger deres praksis på socialfaglige uddannelser samt en bred erfaring indenfor det socialfaglige område.

Vi lægger vægt på, at den enkelte medarbejder løbende udvikles og uddannes, og at alle medarbejdere tilbydes løbende faglig supervision og sparring, hvilket danner rammen for den faglige og koordinerede indsats. Alt afhængig opgavens form vægter vi, at konsulenterne arbejder transparent og i makkerskaber, hvilket er med til at sikre stabilitet, kvalitet og fagligt fokus.

Skriftlighed

For SOKON er det vigtigt, at den skriftlige dokumentation sikrer et klart og nuanceret billede af familiens eller borgerens ressourcer ud fra de observationer, der har været i indsatsen. Det er essentielt, at den skriftlige dokumentation er objektiv og fagligt veldokumenteret. Det er vigtigt for os at underbygge skriftlighed med konkrete eksempler, således at det ikke er vores vurderinger, der står alene.

Statusskrivelser sendes til kommunen efter ønske og behov, og gennemgås med familien for at sikre transparens og genkendelighed inden den sendes til sagsbehandler. Konsulenterne deltager gerne i samarbejds – og netværksmøder.