Familien i fokus

Familien i fokus

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte indsatser til familier i udsatte positioner.

I arbejdet tages der udgangspunkt i bekymringerne for familien jævnfør familiens plan samt familiens egne håb for forandring.

Vores udgangspunkt er at tage afsæt i de konkrete vilkår og omstændigheder, og arbejde os ind i dem og ud fra dem.

I Sokon vægter vi respekten for et andet menneske højt, at være nysgerrig og ikke være ekspert på andres liv. Ved at fokusere på de områder der fungerer, støttes der i arbejdet op om familiens ressourcer, hvilket skaber kimen til udvikling.

Vi ønsker at tilpasse den enkelte opgave med den tilgang, der skaber størst forandring, hvorfor vi i SOKON arbejder med flere forskellige metoder i bestræbelserne på at skabe udvikling sammen med familierne.

Det er vigtigt at få familien til at tage ejerskab på indsatsen, hvis der skal skabes en forandring.

Vi prioriterer i forløbet at have en tæt dialog med rådgiver vedrørende forholdene i hjemmet og dokumenterer løbende indsatsen med statusskrivelser i et interval der er aftalt med rådgiver.