Alternativ til anbringelse

Forebyggelse og tidlig indsats

Som et alternativ til anbringelse tilbyder Sokon en intensiv indsats i familiens eget hjem.

Det konkrete arbejde i familien tager afsæt i:

• Sikkerhedsplan

• Behov for forandring

• Udfordringer

• Hvad vil forvaltningen se ske

I forløbet skabes der sikkerhed for børnene, da målet er at skabe udvikling og forandring hos forældrene så de bliver i stand til selv, at varetage omsorgen for deres børn.

Fordele:

• Mindre indgribende indsats

• Styrket motivation for forandring

Erfaringerne har vist, at forandringerne implementeres hurtigere når der arbejdes i en kendt kontekst som er genkendelig for familien.

I den periode hvor Sokon flytter ind i familien veksler indsatsen imellem samtaler, undervisning, sidemands oplæring og kompenserende støtte.

I familier hvor bekymringen opstår inden barnet er født, har vi i Sokon god erfaring med at indsatsen starter inden termin, så teamet om familien allerede der kan arbejde med forældrestilen og forældrenes kompetencer.

Forløbet strækker sig typisk over 3-9 måneder.

Alternativ til anbringelse henvender sig primært til sårbare familier, men kan også være en kompenserende indsats over en kortere periode, i familier hvor der ikke er noget netværk ved eksempelvis pludselig opstået sygdom, afsoning eller lignende.