Udskrivnings­mentor jf. LAB loven

SOKON tilbyder udskrivningsmentor jf. LAB loven til borgere, som skal udskrives fra psykiatrisk indlæggelse. Fokus er på at hjælpe borgeren så smidigt som muligt tilbage til en hverdag med job og uddannelse samt at forebygge fremtidig indlæggelse.

Mentoren kan hjælpe med:

  • Støttende samtaler.
  • At skabe overblik og struktur i hverdagen.
  • Uddannelses-/job afklaring samt brobygning til uddannelse eller arbejde.
  • Bisidning ved møder i psykiatrien, kommunen el.lign.
  • Støtte til at håndtere hverdagens små og store udfordringer.

Afslutningsvis støttes borgeren i at stabilisere det nye ståsted og funktionsniveau til at blive en mere permanent levevis.