Fastholdelses­mentor

SOKON tilbyder mentorforløb til særligt udsatte borgere med problemer udover ledighed (jf. LAB loven §31B).

Indsatsen er relevant for borgere, som behøver støtte til at påbegynde og fastholde beskæftigelse. Det kan være i forbindelse med uddannelse, job, flexjob, praktik, ansættelse med løntilskud eller lignende. Dertil kan der være brug for støtte til at håndtere de udfordringer, som står i vejen for borgerens vej til uddannelse eller arbejde.

Mentoren kan bl.a. hjælpe med:

  • Job og uddannelsesafklaring
  • At skabe struktur og rammer, således at borgeren kan fungere i sin beskæftigelse.
  • At skabe overblik over f.eks. ansøgningsprocedurer, frister, krav mm.
  • Støttende samtaler alt efter borgerens behov og udfordringer.
  • Bisidning ved møder.
  • At bygge bro til relevant beskæftigelse.