Kontaktperson

I SOKON tilbyder vi målrettede, individuelle kontaktpersonsforløb.

Kontaktpersonen yder støtte til barnet, den unge eller for hele familien. Støtten tilrettelægges alt efter behov. Den kan spænde fra en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang, til en mere omfattende støttefunktion, der kan yde vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

Fokus er at støtte den unge i at håndtere dagligdagens udfordringer og herigennem udvikle og blive bevidst om egne evner og muligheder.

“Mit liv er som et puslespil, indimellem går det i stykker” – ung 15 år.

Med et narrativt afsæt har den unge og konsulenten sammen lavet en metafor ved opstarten af forløbet.
I forløbet er der en periode hvor det er særlig svært!
Konsulenten arbejder med metaforen og siger, “det er som om det puslespil vi lige har samlet gik i stykker”
Den unge svarer, “Nej, det er ikke et puslespil længere, det er som et ludospil hvor jeg står på start og aldrig kommer videre”..