Målrettede indsatser

Relationen som afsæt til en målrettet indsats

SOKON tilbyder målrettede, individuelle indsatser til børn og unge med psykosociale problemstillinger, psykiatriske diagnoser og/eller psykiske forstyrrelser.

Vi lægger vægt på at matche den enkelte med den rette konsulent. Udover faglighed og forståelse for borgerens udfordringer, er det elementer som kemi og fælles interesser, der vægtes.

Vi har en bred stab af socialfaglige uddannede medarbejdere, det sikrer en høj grad af fleksibilitet, mulighed for at vægte borgerens behov og søge præcist efter de kompetencer, der er brug for i den konkrete opgave.

Forløbene tilrettelægges i overensstemmelse med gældende handleplansmål. Der udarbejdes løbende statusrapporter efter aftale med sagsbehandler, hvor der evalueres på indsatsernes effekt i forhold til målene. På den måde sikrer vi os ikke at være i opgaverne længere end nødvendigt.