SOKON Socialpsykiatri

SOKON tilbyder målrettede, individuelle indsatser til borgere med psykosociale problemstillinger, psykiatriske diagnoser og/eller psykiske forstyrrelser.

Vi arbejder ud fra et psykosocialt rehabiliteringsperspektiv, for at understøtte den enkelte borgers recovery proces.

Recovery / rehabiliterings-processen starter med at skabe stabilitet i hverdagen, som er grundlaget for, at borgeren får overskud og mulighed for at orientere sig på ny og finde et mere tilfredsstillende ståsted i livet. Bagefter fortsætter arbejdet mod nye faser. Vi har erfaring med, at borgere med sindslidelse/psykiatriske diagnoser, eller psykosociale vanskeligheder profiterer af denne tilgang.

Vi arbejder med afsæt i respekt for det enkelte menneske, nærvær, ansvarlighed og en professionel socialpædagogisk tilgang.