Social pædagogisk støtte jf. §85 og §82 i Serviceloven

I SOKON tilbyder vi social pædagogisk støtte jf. § 85 og § 82 i serviceloven.

Vi vægter matchet mellem konsulenten og borger højt, en vej kan være at bygge kontakten på en fælles interesse, eller blot indsigt i forhold som interesserer borgeren. Fokus er dog på konsulentens faglighed og at skabe progression hos borgeren.

Vi støtter borgeren til bedre at mestre sit eget liv, såvel personligt som socialt. De primære værktøjer er samtaler og fælles aktiviteter mellem borgeren og den enkelte medarbejder hos SOKON.

Samtalerne spænder bredt og er altid med fokus på emner, borgeren kan profitere af. Det kan være om dagligdagsemner, som f.eks. at klare praktiske opgaver i hverdagen, eller vi har støttende og rådgivende samtaler, hvor vi taler om det at leve med psykiske vanskeligheder. Vi kan have konfliktløsende samtaler, eller samtaler hvis formål er at rumme og lytte til det, som optager borgen netop nu.

I fællesskab løser vi praktiske opgaver, hvor borgeren får styrket sine almindelige dagligdagsfærdigheder, eller der kan være tale om aktiviteter, hvor borgens sociale færdigheder bliver styrket. Det kan f.eks. være besøg på væresteder, samtaler med offentlige instanser og lignende.

Alle aktiviteterne har det fælles formål at skabe progression hos borgeren og fremme borgerens kompetencer og muligheder for at mestre tilværelsen på egen hånd.