Familie behandling

“Jeg hader når Sokon er i familien, for så bestemmer min mor” – dreng 6 år.

Individuelt tilrettelagte indsatser til familier med særlige behov

Med afsæt i handleplanen og forvaltningens forventninger til forandring formuleres omsættelige mål for familien.

I det konkrete arbejde fokuseres på:

Familiens håb til forandring

• Mål for den enkelte

• Udfordringer

• Ressourcer

• Undtagelser

Vi tilstræber at den indsats, der iværksættes hjemmet, skaber mindst mulig forstyrrelse og størst mulig forandring i familiens daglige liv.

Med afsæt i hverdagens dilemmaer støtter vi op om familien med henblik på at skabe udvikling med afsæt i de udfordringer og ressourcer, der aktuelt er i familien.

I forløbet afdækker konsulenterne alle muligheder og ressourcer hos forældrene og i netværket, med henblik på at skabe forandring, trivsel og udvikling.

Det er vidt forskellige familier vi møder, fra mange nationaliteter og med deres egne livserfaringer. Vores kendskab til familierne har vist os, at åbenhed og indsigt overfor de mange forskellige kulturer er nøglen til at skabe en forandring.