Undervisnings­tilbud

SOKON tilbyder midlertidige og individuelt tilrettelagte undervisningsforløb. 

Målgruppen er børn og unge med særlige udfordringer, herunder skolevægring.
Ofte har det enkelte barn været uden undervisning i en længere periode.

Formålet er at værne om barnets tilknytning til en skolekontekst, styrke barnets fundament så barnet kan fortsætte grundskolen i et mere passende tilbud.

Vi har mulighed for at kombinere tilbuddet med de øvrige indsatsområder.

Som udgangspunkt foregår undervisningen én til én, ud fra elevens behov, undervisning tilrettelægges af vores faguddannede undervisere.

Vi tilbyder undervisning til elever på alle klassetrin. Eleverne har mulighed for at gennemføre 9. klasse eksamen, da Sokon i samarbejde med barnets distriktsskole kan afholde eksamener.

Rammerne:

Undervisningen kan foregå i vores lokaler eller udenfor Sokon. Eksempelvis i elevens eget hjem eller elevens skole.