Mentor

SOKON Socialpsykiatri

SOKON tilbyder målrettede, individuelle indsatser til borgere med psykosociale problemstillinger, psykiatriske diagnoser og/eller psykiske forstyrrelser.

Fastholdelses­mentor

SOKON tilbyder mentorforløb til særligt udsatte borgere med problemer udover ledighed (jf. LAB loven §31B).

Indsatsen er relevant for borgere, som behøver støtte til at påbegynde og fastholde beskæftigelse. Det kan være i forbindelse med uddannelse, job, flexjob, praktik, ansættelse med løntilskud eller lignende. Dertil kan der være brug for støtte til at håndtere de udfordringer, som står i vejen for borgerens vej til uddannelse eller arbejde.

Udskrivnings­mentor

Indsatsen henvender sig til borgere, som skal udskrives fra psykiatrisk indlæggelse. Fokus er på at hjælpe borgeren så smidigt som muligt tilbage til en hverdag med job og uddannelse samt at forebygge fremtidig indlæggelse.

Bostøtte

I SOKON vægter vi matchet mellem Bostøtte og borger højt, en vej kan være at bygge kontakten på en fælles interesse, eller blot indsigt i forhold som interesserer borgeren. Fokus er dog på Bostøttens faglighed og indsigt i borgerens problemstillinger.